You are currently viewing Zdjęcie maseczek – warsztaty

Zdjęcie maseczek – warsztaty

  • Post author:

29 marca postanowiliśmy uroczyście uczcić zniesienie nakazu noszenia maseczek i zaprosiliśmy do nas wszystkich😂 Wykorzystaliśmy tę okazję i zorganizowaliśmy warsztaty na temat „Kształtowania się tożsamości i przynależności społecznej”. Biorąc pod uwagę frekwencję i aktywny udział zarówno dzieci jak i dorosłych, mogliśmy się przekonać jak ważny i nurtujący to temat.