You are currently viewing Zaduszki 2022

Zaduszki 2022

  • Post author:

Podopieczni Spot Familia 31 października i w Zaduszki odwiedzili w pobliskim lesie groby nieznanych żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Gdyni. Znane są tylko imiona poległych żołnierzy- Andrzej i Wiktor.