You are currently viewing Wspólne odrabianie lekcji

Wspólne odrabianie lekcji

  • Post author:

W każdy poniedziałek do Spot Familia przychodzi pani Martą. Chętni mogą skorzystać z pomocy i odrobić lekcje, uzupełnić zaległości z różnych przedmiotów. Dzisiaj pomoc otrzymały dziewczynki z grupy młodszej 🙂