You are currently viewing Walkout – pokoje zagadek

Walkout – pokoje zagadek

  • Post author:

Podopieczni Spot Familia wykazują duża aktywność. Dzisiaj udaliśmy się do Walkout. Odwiedziliśmy 3 pokoje pełne logicznych i manualnych zagadek. Były też zadania na spostrzegawczość. Zabawy, emocji i śmiechu było na całą godzinę 🙂