Osoby związane z SPOT Familia

Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” to:

  •     Prezes: Piotr Chacuk
  •     Wiceprezes: Mateusz Bogdański
  •     Skarbnik: Wioletta Czaplejewicz

Pracownicy SPOT Familia na Grabówku:

  •      Kierownik: Wioletta Czaplejewicz
  •      Wychowawca – Wioletta Czaplejewicz
  •      Wychowawca – Łukasz Starostka

Wsparcia we wszystkim udzielają nam:

  •      Ks. Prałat Piotr Topolewski z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny.
  •      Ks. Krzysztof Gidziński
  •      Wolontariusze.
  •      Ludzie dobrej woli.