develop free website

Osoby związane z "Familią"

Zarząd Gdyńskiego Stowarzyszenia „Familia” to:


 •     Prezes: Piotr Chacuk
 •     Wiceprezes: Mateusz Bogdański
 •     Skarbnik: Wioletta CzaplejewiczPracownicy świetlicy na Grabówku:


 •      Kierownik: Wioletta Czaplejewicz


 •      Grupa I - Anna Korwel
 •      Grupa II - Karolina Dobosz i Łukasz Starostka (psycholog)Pracownicy świetlicy na Karwinach: 


 •     Koordynator: Brygida Schneider – pedagog, socjoterapeuta,


 •     Izabela Górska - psycholog, wychowawca grupy III,
 •     Wanda Winnicka - psycholog, wychowawca grupy II.


Wspracia we wszystkim udzielają nam:


 •      Ks. Prałat Piotr Topolewski z parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny.
 •      Ks. Krzysztof Gidziński
 •      Wolontariusze.
 •      Ludzie dobrej woli.